Kurumsal Samimiyetsizlik Çalışanları Perişan Ediyor

(Okuma Süresi: 2 Dakika) Gerçekçi olmamız lazım. Bir kurumun performansını belirleyen tek unsur çalışanlarının motivasyonu ve kuruma ne kadar adanmış oldukları değildir. Monopolist ya da oligapolist bir pazarın oyuncusu olmak, çok güçlü bir dağıtım ağı, devletin sağladığı bazı imtiyazlar ve patent korumasına sahip teknolojiler de kurumların iyi finansal performans sergilemesini sağlayabilirler. Ayrıca çalışanların daha iyi iş fırsatlarından yoksun olduğu…
Devamı