Pazarlama ile Bilgi Sistemleri Neden Birleşmelidir?

(Okuma Süresi: 2 Dakika) İnovasyon ve müşteri deneyimi yönetimi danışmanlığı verdiğim kuruluşlarda bilgi sistemleri departmanlarının (BS) yenilikçiliğin ve emsalsiz müşteri deneyimleri yaratmanın önündeki en büyük engel olarak gösterildiğini sık sık gözlemliyorum. BS’lerin, kaynak kıtlığı, iş ve pazar gerçeklerine uzaklıkları, önceliklerinin pazarlama ve müşteri deneyimi alanlarıyla hiç ilgili olmaması ve hantal talep yönetimi (demand management) süreçleri gibi nedenlerle kurumların inovasyon ve müşteri deneyimi yönetimi çabalarına…
Devamı