İnovasyona liderlik yapacak liderleriniz yoksa inovasyon yapamazsınız. Önce liderlerinizi geliştirin ya da değiştirin!