İnovasyon “Sunum” İnsanlarının Değil “Duyu” İnsanlarının İşi

(Okuma Süresi: 2 Dakika) 2017 yılında büyük kurumlarla çok sayıda inovasyon projesi yönettim, 50’nin üzerinde inovasyon ekibine mentorlük yaptım. Yılın muhasebesi için üzerinde çalıştığımız onlarca projenin başarı/başarısızlık sebeplerine kafa yordukça karşıma ilginç ve sık tekrarlanan bir desen çıkıyor: “Duyu” insanlarının inovasyon projeleri, “sunum” insanlarının inovasyon projelerinden çok daha başarılı oluyorlar.