Netflix çalışan başına yılda 2.000.000 Dolardan fazla gelirle en verimli firma. Apple ikinci. Tesla’nın Ford ve GM gibi geleneksel firmaların bile gerisinde kalması düşündürücü. Siz çalışan başına kaç dolar gelir üretiyorsunuz? #innovation #inovasyon #verimlilik #productivity