ALARM ALARM ALARM!

(Okuma Süresi: 1 Dakika)

ALARM ALARM ALARM! Derhal uyanmalı ve önlem almalıyız. Çünkü Dünya’mızı inanılmaz bir hızla yok ediyoruz.

Yapılan en büyük araştırmalardan birisi şu acı gerçekleri ortaya koyuyor.

İnsan nüfusu 1970’den beri ikiye katlanmış. Kentsel alanlar da aynı şekilde 2 kat büyümüş. Bu devasa nüfus artışı 1 milyona yakın canlı cinsini tehdit ediyor.

1980-2000 arasında bu devasa nüfus artışını besleyebilmek için tarla alanları açmak uğruna 100 milyon hektar tropik orman katledilmiş.

Dünya’daki arazilerin üçte biri tarım ve hayvancılığa ayrılmış durumda. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri toplam tatlı su kaynaklarının da %75’ini tüketiyor. Başka hiç bir canlıya yaşam alanı bırakmıyoruz.

Plastik atıkların yarattığı kirlenme 1980’den beri tam 10 (ON) kat artmış durumda. Yılda 300-400 milyon ton zehirli atık sulara karışıyor.

Dünya okyanuslarının sadece %3’ü insanın yarattığı kirlenmeden kendisini koruyabiliyor. Tarım için kullanılan kimyasal ilaçlar 400’e yakın ölü okyanus alanı yaratmış.

Sulardaki kirlenmeden dolayı amfibik canlıların %40’ı, deniz memelilerinin ise üçte biri tehdit altında. Karasal alanda ise son 20 yılda canlı çeşitliliği %20 azalmış.

Dünya’ya son 20-30 yılda verdiğimiz zarar 10 milyon yılda verilenden daha fazla.

Daha nasıl anlatayım?

D-E-Ğ-İ-Ş-M-E-L-İ-Y-İ-Z

Bir Cevap Yazın