+905325441237
bora@ozkent.co

Başarılı Girişimci Takımları

(Okuma Süresi: 3 Dakika)

10-tips-for-building-a-successful-innovation-teamBüyük bir kurumda radikal bir inovasyon sürecini de yönetseniz, kendi fikrini hayata geçirmeye çalışan bir girişimci de olsanız,  şahsi çabalarınız yetmez; güçlü bir takım oluşturmanız gerekir. Güçlü bir takım olmadan bir inovasyonun hayata geçmesi imkansızdır.

Öte yandan tecrübelerim her girişimci takımının başarılı olamadığını gösteriyor. Kuracağınız takımın ve takımın işleyiş şeklinin bazı önemli özellikler taşıması gerekiyor, aksi takdir de emekleriniz boşa gidebilir.

Üniversitede verdiğim girişimcilik derslerinde ve büyük kurumlardaki iş modeli inovasyonu projelerinde öğrencilerimden takımlar haline çalışarak iş fikirleri geliştirmelerini istiyorum. Takımların iş fikirlerini bulmak, geliştirmek ve olgunlaştırmak kısıtlı bir zamanları oluyor.

Kısıtlı sürenin sonunda takımlar projelerini bana ve gerçek yatırımcılara sunuyorlar. Bazı takımların girişim sunumları o kadar başarılı oluyor ki, yatırım ya kurum yöneticilerinden bütçe alabiliyorlar. Tabii bu şekilde sonuçlanan projeler dersimin tam anlamıyla amacına ulaştığını gösteriyor bana çünkü öğrencilerim birer girişimciye dönüşmüş oluyorlar; bana da böbürlenmek kalıyor☺

Ama itiraf etmeliyim ki, yönettiğim girişimcilik derslerinde, az sayıda takımın gerçek yatırım almayı başardığını gözlemliyorum. Diğer takımlar ise çeşitli nedenlerle fikirleri için gerekli yatırımları ya da bütçeleri bulamıyorlar.

Burada aklıma takılan soru şu: Tıpa tıp aynı metodolojileri öğrenmelerine, birbirilerine yakın eğitim/beceri profillerine sahip olmalarına ve benzer imkanları paylaşmalarına rağmen, neden takımlardan bazıları yatırım alabilirken, diğerleri yatırımcıları ikna etmeyi başaramıyorlar? Aynı yalın girişim metodolojisini kullanan katılımcıların yatırım alma başarısını acaba aralarındaki hangi takımsal ve kişisel farklar belirliyor?

Yukarıdaki bahsettiğim soruların yanıtlarını düzenlediğim çeşitli anketler ve takımlarla yaptığım toplantılarla buluyorum aslında. Başarılı inovasyon takımlarını diğerlerinden ayıran temel farklar şunlar oluyor:

Daha Çok Çalışmak: Müşteri mülakatları, prototip testleri, antropolojik gözlemler ve ekosistem değerlendirmesi için paydaşlarla görüşmeler gibi faaliyetlerin tümünde, başarılı takımlar çok daha fazla çalışıyorlar. Daha fazla sayıda müşteri mülakatı yapıyor, daha çok ve çeşitli prototip testi gerçekleştiriyor, ekosistemi analiz etmek için daha fazla ve kapsamlı araştırma düzenliyorlar.

Daha Çabuk Denemeye Başlamak: Başarılı olan takımlar, ilk buldukları fikir üzerinde hemen çalışmaya eğilimli olurlarken, başarısız takımlar ilk bir kaç haftalarını hangi fikri seçeceklerine karar vermek için uzun tartışmalarla geçiriyorlar. Başarılı takımlar genellikle 3-4 haftada prototiplerini test ederken, başarısız takımlar daha ilk müşteri mülakatlarına başlamış oluyorlar.

Daha Çok İnsanı Sürece Katmak: Başarılı girişim takımları projeye dışarıdan da insanlar katıyor, onları kimi zaman sınıftaki sunumlara bile getiriyorlar. Yazılımcıları, olası tedarikçileri ve hatta potansiyel müşterileri bile takımlarına katıyor, gerekirse hissedar haline getiriyorlar. Başarılı takımların benimle daha fazla temas ettiklerini, bana en çok soru soran gruplar olduğunu da söylemeliyim bu arada.

Daha İyi Takım Oyunu: Başarılı inovasyon takımları kendi aralarında çok iyi organize oluyor, iyi iş bölümü yapıyor ve biribirilerine verdikleri sözleri tutmak için çok özen gösteriyorlar. Başarısız takımlarda ise liderlik savaşları ortaya çıkıyor, hatta birbirilerine küsenler bile oluyor yıl sonunda.

Daha Çok Eğlenme: İlginç bir şekilde, başarılı inovasyon takımlarının aynı zamanda en çok eğlenen, hem biribirileri, hem de kendileri ile en çok dalga geçebilen insanlardan oluştuğunu gözlemliyorum bu arada. Çok gülünen yerde, inovasyon daha başarılı oluyor.

Siz de bir inovasyon projesinde yer alacaksanız takımınızın yukarıdaki özelliklere sahip olmasına dikkat edin derim.

Bir cevap

Bir Cevap Yazın