+905325441237
bora@ozkent.co

Bilgece Yaşama Sanatı

Geleceği Kavrayın, Dönüşümü Yönetin, Sınırlarınızı Yıkın, Haddinizi Aşın!

(Okuma Süresi: 3 Dakika)

Sorgulamadan, okumadan, öğrenmeden yaşamını sürdüren, bilmediğini bilmeyen ne çok insan var. 

Böyle bir dünyada çok ihtiyaç duyduğumuz bir şey var. Çok ihtiyaç duyduğumuz ancak çok az rastladığımız bir şey: Bilgelik

‘’ Gerçek bilgelik, bilmediğimiz şeyleri bilmediğimizi bilmektir.’’ der Sokrates.  

Stoacı filozoflar ‘’Kendini bilen ve doğaya uygun davranandır Bilge’’ der.  

Epikuros ise ‘’ Bilge insan, erdemli ve sarsılmaz insandır’’ der. 

Peki böylesi bir dünyada insanın kendisine yapacağı en büyük iyilik bilgece yaşamak değil midir?

Bilge İnsan Sorgular

‘’Bilgeliğin ilk adımı her şeyi sorgulamak, son adımı da bunları olduğu gibi kabullenmektir.’’

Georg C. Lıchtenberg

Dünya düzeni, insanları sorgulamaktan alıkoyan icatlarla dolu olsa da sorgulamak, her zaman insanı insan yapan bir düşünce hali olacak. 

Sorgulamak, meraktır… Aramak, yeni dünyalar keşfetmektir. Sürekli gelişmektir. 

Bu yüzden bilmediğini bilmenin bilgeliğiyle davranıp, ona göre sorgulayıp öğrenen karakterimiz, bizim hem şimdimizi hem geleceğimizi kurtaracak en önemli değerlerimizden birisi olacaktır. 

Bilge İnsan Sabırlıdır

Teknolojilerin gelişmesiyle istediği her şeye anında ulaşabilen modern çağ insanı, sabretme yetisini de büyük ölçüde kaybetti. Tahammülsüz, hızlı tüketen, çabuk sıkılan insanlara dönüştük. 

Bugün kimsenin bir konu üzerinde saatlerce düşünecek, araştırma yapacak sabrı yok.

Bugün kimsenin hayallerini gerçekleştirmek, başarılı olmak için gerekli istikrarlı adımları atacak, bir keşif, bir sanat eseri, bir beceri üzerine günlerce, aylarca, yıllarca çalışacak sabrı yok. İstediklerim hemen gerçekleşsin, başarı hemen benim olsun var. 

Bilge insan ise sabretmeyi bilen, dayanma gücü olandır. Sabır, bilge insanın  karanlık zamanlarda elinde tuttuğu ışığıdır. Onu aydınlığa ulaştıracak olan ışık. 

‘’Sabır, bilgeliğin arkadaşıdır.’’

St. Agustıne

Bilge İnsan Susmasını ve Dinlemesini Bilir

‘’Bilge insan susar, bilmeyense cehaletine sözcüklerle maske tutar.’’

Dinlemeyen, konuşmak için sıra bekleyen insanlardan geçilmeyen şu zamanlarda, başkalarının fikirlerine de önem veren, herkesten öğreneceği bir şey olduğunun farkında olan bilge insan, her daim iyi bir dinleyicidir. Ne zaman konuşacağını ve susacağını da çok iyi bilir. 

Bilge İnsan Sarsılmazdır

Seneca, “dokunulmaz” ve ne yapılırsa yapılsın zarar verilemeyen kişi olarak tanımladığı bilge insan için şöyle der:  ‘’ Nasıl ki bazı şeyler ateşle küle döndürülemez, aksine alevle sarıldığında bile sertliğini ve şeklini korursa; nasıl bazı sivri kayalar dibe doğru uzanarak denizin gücünü kırar ve sayısız çağ boyunca kamçılanmasına rağmen bu şiddetli öfkenin herhangi bir işaretini göstermezse, bilgenin ruhu da aynı şekilde sağlamdır ve haksızlığa karşı tümüyle güvende olacak kadar gücünü toplamış haldedir.’’

Peki nereden alır bu gücünü bilge?

Sabırla uyguladığı ve sahip olduğu en değerli şey olarak gördüğü erdeminden alır. 

Ne dersiniz, bilgece yaşamaya var mısınız?

Hayat boyu öğrenmeye ve öğretmeye, yaşamaya ve yaşatmaya, gerçeğin peşinde koşmaya var mısınız?

”Bilge bir adam, adil bir şekilde kazanabileceğinden, gösterişsiz bir şekilde kullanabileceğinden, neşeyle dağılabileceğinden ve huzurla geride bırakabileceğinden daha fazlasını arzulamayacaktır.”

benjamın franklın

Bir cevap

  1. Ali Kurhan dedi ki:

    ‘’Kendini bilen ve doğaya uygun davranandır“ Ama doğayı kaybettik ve farkında değiliz.

Bir Cevap Yazın