+905325441237
bora@ozkent.co

Bir İnkubasyon Merkezi Olarak Gezi Parkı

(Okuma Süresi: 3 Dakika)
Gezi Parkı Kütüphanesi

İnkubasyon merkezleri girişimcilerin yeni fikirlerini hayata geçirmeye çabaladıkları ilk aşamada onlara  ofis alanı gibi çeşitli kaynakları ve pazarlamadan hukuka kadar geniş bir yelpazede bilgi desteğini bedavaya sağlayan oluşumlardır.

Bu bakımdan Gezi Parkı bünyesinde ortaya çıkan pek çok “girişim” ile pekala bir inkubasyon merkezine benzetilebilir.

Gezi Park Kütüphanesi, Revir ve Yemekhane gibi pek çok sosyal girişim, parkın zor koşullarına rağmen ortaya çıktılar ve polis baskını ile yıkılana kadar eylemcilere başarı ile hizmet verdiler. Ayrıca yine bazı eylemciler kendi insiyatiflerini kullanarak çevre temizliği gibi konularda küçük bir belediyenin rolünü üstlendiler. Hatta bir ara parkta sayısı aşırı artan seyyar satıcıların bir düzene sokulması bile zabıtamsı bir örgütlenme ile gerçekleştirildi.

Merkezi bir organizasyonu olmayan, tamamen bireylerin ve küçük takımların insiyatif kullanması ile oluşan bu mini sosyal girişimlerin başarısı, aslında iyi bir inkubasyon merkezinde olması gereken özellikleri de ortaya koyuyor. Aşağıda kendi gözlemlerime dayanarak ortaya koyduğum bazı çıktıları bulabilirsiniz.

Bedava Kaynak Sunumu: Yukarıda adı geçen tüm girişimlere parkta bir alan sunuldu ve bu alanların içinde serbestçe çalışmalarına müsade edildi. Ayrıca hizmetlerini yerine getirebilmeleri için gerekli malzemelerin toplanması için sosyal medya olarak etkin olarak kullanılarak gönüllülerin bağış yapması sağlandı. Üstelik sosyal medya üzerinden yapılan sık ve zamanında bilgilendirmeler sayesinde aşırı bağışa da engel olundu, kaynaklar verimli olarak kullanıldı.

Hızlı Ürün Geliştirme ve Pazar Testi: Gezi Parkı’nın dinamik ortamı, sosyal girişimcilerin işlerini çok hızlı geliştirmesini hem mecbur hem de mümkün kıldı. Sürekli bir “beta versiyonu” gibi çalışan girişimciler, “değer önermelerini” çok seri bir şekilde gerçek pazar koşullarında test ettiler, neyin işleyip, neyin işlemediğini gördüler, hatalarından ders aldılar ve iş modellerini süreki olarak güncellediler. Daha etkin şekilde müşteri geri bildirimine ulaşılan bir inkubasyon merkezi görmedim şimdiye kadar.

Gezi Parkında Yardımlaşma

Kolaborasyon: İyi inkubasyon merkezlerinde girişimciler diğer girişimciler ile bir araya gelir, fikir ve know-how alışverişinde bulunurlar. Fikirlerin ve bilgilerin serbestçe ve informal bir şekilde paylaşıldığı bu tür ortamlar, fikirlerin gelişimini, yeni fikirlerin oluşumunu sağlar. Başarılı inkubasyon merkezleri aynı zamanda girişimlerin birbirilerini motive etmelerini ve pozitif bir çalışma ortamı bulmalarını sağlarlar. Gezi Park’ındaki süper serbest bilgi ve fikir alışverişi ile esprili ortam kolaborasyonun yeşermesini ve motive edici bir iklimin oluşmasını sağladı.

Anlam: Pek çok girişimci sadece para kazanmak için yola çıkmıyor. Dünya’yı daha iyi bir yer haline getirmek arzusu iyi girişimcilerin ortak motivasyon unsurlarından. Eğer paradan daha yüksek bir “anlam” için çabalamıyorsanız, girişimciliğin çetrefilli yollarına dayanmanız çok zor olacaktır. Gezi Parkı ağaçların ve çevrenin korunması, özgürlük ve demokrasi için mücadele gibi kuvvetli anlam kümelerini bünyesinde barındıran bir eylemdi. Böyle anlamlı bir girişime katkıda bulunmak mutlaka girişimcilerin azmini ve tutkusunu yükseltti.

Bir Cevap Yazın