+905325441237
bora@ozkent.co

UZMANLIKLAR

İnovatif Ürün & Hizmet Tasarımı 

Takım üyelerinin eğitimi ile başlayan süreç, müşteri ihtiyaçlarının anlaşılmasına yönelik saha çalışmaları, müşteri mülakat ve gözlemleri ile ilerliyor. Saha sonrası elde edilen iç görüler yaratıcı düşünme seansları ile birer fikre ve tüm detayları tanımlanmış iş modellerine dönüştürülüyor. Son aşamada ise hızlı prototiplerle müşteri geribildirimleri alınarak inovatif ürünler & hizmetler oluşturuluyor. Özkent tüm bu süreç boyunca takımlara mentörlük ediyor ve onlara know-how desteğinde bulunuyor.

Müşteri Deneyimi Tasarımı

Müşterilerin hem firmalar arasındaki rekabet, hem de sosyal medya gibi dijital araçlar sayesinde güçlendiği günümüz iş dünyasında onları memnun etmek giderek zorlaşıyor.Üstelik müşterileri çok memnun etmenin bile yeterli olmadığı bir dünyadayız. Onlarla güçlü bağlar kurmak için daha da ötesine geçmeli, onlara harika deneyimler yaşatmalıyız. Özkent sunduğu danışmanlık hizmetleri emsalsiz müşteri deneyimlerinin tasarlanmasında da kurumlara yardımcı oluyor.

Çok Hızlı Problem Çözümü

Özkent, moderasyonunu yaptığı, sadece 5 gün süren, çok hızlı ama çok etkin süreçte şirketinizin çözüm üretmeye çalıştığı herhangi bir problemde yepyeni fikirler geliştirmenize, bu fikirleri prototiplere çevirerek birer teste dönüştürmenize, testler sonucunda gerçek müşteri ve paydaş geribildirimlerinden yaralanmanıza ve işe yarar çözümlere ulaşmanıza yardımcı oluyor. Takımınızın yaratıcılığının ve hızının ne kadar arttığına inanamayacaksınız.

 

Strateji Moderasyonu:

Şirketlerin orta-uzun vadedeki stratejilerinin oluşturulmasında geniş katılımın sağlanabildiği strateji moderasyonu sürecinde Bora Özkent sadece toplantıyı etkin ve verimli bir şekilde yönetmekle yetinmiyor, aynı zamanda şirketler özelinde yaptığı araştırmalar sayesinde katılımcıların yaratıcı stratejiler üretmeleri için onlara ilham veriyor. Her strateji moderasyonu seansından sonra hazırlanan sonuç raporları ile kurumların ortak aklını yazılı hale getiren Özkent, istenirse stratejilerin detaylı aksiyon planlarına dönüştürülmesinde ve takibinde de şirketlere destek oluyor.

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın