+905325441237
bora@ozkent.co

Emirle İnovasyon Olmaz

(Okuma Süresi: 3 Dakika)

GörselProfesyonellerin en zorlandıkları konulardan birisi, insanları yönetmek adına kariyerleri boyunca öğrendikleri ve yıllarca başarıyla uygulayıp sonuç aldıkları “yönetim teknikleri”nin hiç birinin mesele inovasyon olunca işe yaramamasıdır.

Mesela ekiplerinizi satışa yönlendirmek istiyorsanız satış odaklı prim sistemleri kurarsınız.

Hele primler kuvvetliyse, çalışanlarınızın hızlı bir şekilde motive etmeniz, müşterilerin peşine birer usta avcı gibi düşürmeniz mümkündür.

Buna karşın pek çok araştırma inovasyonun temel unsurları olan yaratıcılık ve girişimciliğin dışsal ödüllerle motive edilemediğini gösteriyor. Tam tersine, dışsal ödüller insanları çabuk sonuç alacakları yaratıcılıktan uzak çözümler üretmeye teşvik ettiğinden, yaratıcılığı öldürecek bir nitelik taşıyorlar.

Para yaratıcılık mertliğini bozuyor diyebiliriz kısacası.

Yöneticilerin çalışanlarını yönlendirmek konusunda yararlandıkları araçlardan bir diğeri de “korkutmak”tır. Pek hoş olmamakla birlikte, işten atmaktan, kötü yıl sonu değerlendirmesine kadar çeşitlilik arz eden korkutma çeşitleri çalışanların işlerine odaklanmasını sağlayabilir.

Ama insanları korkutarak yaratıcı kılamazsınız. Nasıl tehdit ederseniz edin, korku yaratıcılığı yükseltmez. Tam tersine, korku insanları yeni fikirlerini söylemekten ve denemekten uzaklaştırır. Bu tezimi destekleyen pek çok araştırma var.

Peki çalışanlarınızı yaratıcılığını yükseltmek, inovasyonu kurumunuzun en temel rekabet aracı haline getirmek için neler yapabilirsiniz?

İşte size bir kaç öneri:

1-Örnek Olun: İnovasyonu yönetmek istiyorsanız önce kendiniz bir inovasyon yapmayı denemelisiniz. Eğer kendiniz inovasyon sürecinin pratikte nasıl işlediğini bilirseniz, çalışanlarızı inovasyon süreçlerinde nasıl yönetmeniz gerektiğini de öğrenebilirsiniz. Ayrıca sadece bir kez bile inovasyon konusunda başarılı olursanız çalışanlarınızın size bakış açısı değişir ve sizi rol modeli olarak alırlar.

2-Mümkün Kılın: Bir yönetici olarak inovasyon sürecinde üzerinize düşen en önemli görevlerden birisi, çalışanlarınızın inovasyon yapmasını mümkün kılmanız, onların önündeki engelleri kaldırmanız ve onlara gerekli kaynakları sağlamanızdır.

Tecrübelerim, insanlara imkan sağlamanız durumunda daha inovatif davranmaya eğilimli olduklarını gösteriyor. Sırf inovasyona normal mesailerinden belli bir çalışma süresi ayırmalarına izin vermeniz bile yaratıcılıklarını arttırmaya yetecektir.

3-Hata Yapmaya Teşvik Edin: Dünya’da ilk denemede başarılı olmuş hiç bir inovatif fikir yoktur. Her inovatif fikir adım adım bir süreçte bol deneme yanılmayla gelişerek son halini alır.

Buna karşın büyük kurumlar hata yapmaktan ölümüne korkarlar. Kimse yöneticilerinin gözünde hata yapan bir duruma düşmek istemez. Hatalar genellikle örtbas edilir ki, bu da hatalarımızdan öğrenmek konusunda önemli fırsatları kaçırmamıza neden olur.

Size tavsiyem hataları teşvik etmenizdir. Eğer insanlar hata yapmaktan ve hatalarını paylaşmaktan çekinmezlerse yaratıcı fikirlerini dile getirmekten ve denemekten de korkmazlar. Her hatayı bir öğrenme fırsatı olarak kullanmak yaratıcı fikirlerin gelişmesinde önemli rol oynar.

4-Takdir Edin: AR-GE gibi özel birimleri hariç tutarsak, aslında hiç bir çalışanınızın asli görevi inovasyon yapmak değildir. Satıcıların işi satış yapmak, üretimcilerin işi ise üretim yapmaktır örneğin. Pek az çalışanın iş akdinde “yaratıcı fikirler geliştirmek” ve “kurumsal girişimcilik” bir gereklilik olarak yer alır.

Bütün bunlara rağmen bir çalışanınız yeni fikirler üretiyor, fikirlerini geliştirmek ve hayata geçirmek için özel bir çaba gösteriyorsa, onu ne kadar takdir etseniz azdır.

İşin hoş yönü bu takdir için parasal bir ödüle bile gerek yoktur. Yaratıcı insanlar fikirlerini hayata geçirme şansını bulurlarsa zaten tatmin olurlar. Ayrıca bir teşekkür pek çok yaratıcıyı motive etmeye yeter de artar bile, unutmayın onlar zaten yaratmanın kendisini seviyorlar.

Bir cevap

  1. Kaedn dedi ki:

    That’s a wise answer to a tricky qusiteon

Bir Cevap Yazın