+905325441237
bora@ozkent.co

İnovasyon İçin Yardımlaşma Kültürü

(Okuma Süresi: 3 Dakika)

Cooperation_color_by_MattiasAŞirketlerde inovasyonun önündeki en büyük engelin hiyerarşik ve departmantal silolara bölünmüş organizasyon yapıları olduğunu düşünüyorum.

Malum, inovatif bir fikrin ortaya atılmasından hayata geçirilmesine kadar süreç farklı departmanlardan ve farklı seviyelerden insanların yardımlarını ve katkılarını gerektirir. Bu yardım bazen teknik bir uzmanlık bilgisini, bazen belirli onayları, bazen para gibi kaynakları, bazen de doğru insanlarla ilişki kurmak için aracılık yapmayı içerebilir.

Oysa pek çok büyük kurumda departmanlar arası ilişkiler prosedürel ve formaldir, hatta zaman zaman düşmancadır. Bu tür ilişki yapılarında bilgi alışverişi, birlikte çalışma tutkusu ve hepsinden de önemlisi yardımlaşma kültürü çok zayıf olacaktır.

İnovasyon konusunda atılım yapmak isteyen firmalara temel tavsiyelerimden birisi şirket çalışanları arasında yoğun bir yardımlaşma kültürünün yaratılmasıdır.

İnovatif bir proje üzerinde çalışan takımların, şirkette her departman, seviye ve uzmanlık alanındaki kişilerden rahatlıkla yardım isteyebilmeleri, kendilerinden yardım istenen kişilerin de ellerinden gelen desteği vermeleri kurum kültürünün en vazgeçilmez unsurları arasına sokulmalıdır. Bu sayede yukarıdaki paragrafta bahsettiğim departmantal siloların ve hiyerarşik düzenin yarattığı engellerden kurtulmak ve inovasyon sürecini hızlandırmak mümkündür.

Yardımlaşma kültürünün geliştirilmesinin tek faydası inovasyona da değil bu arada. Yardımlaşmanın yoğun olduğu kurumsal kültürlerde çalışan motivasyonun ve sadakatinin daha yüksek olduğu çeşitli araştırmalarda ortaya konmuş durumda. Peki kurumunuzda yardımlaşma kültürünü geliştirmek için neler yapabilirsiniz?

Buyrun birkaç öneri:

Performans Ölçüm Sisteminizi Değiştirin: Şirketlerde yardımlaşmayı engelleyen en temel unsurlardan birisi, kişisel başarıyı ölçen performans sistemleridir; insanlar sadece kendi hedeflerini tutturmakla ilgileniyorlarsa başkalarına neden yardımcı olsunlar ki? O nedenle performans ölçüm sistemlerine yardımlaşma ile ilgili kriterler koymak ve çalışanları başkalarını başarılı kılmaya teşvik etmek yardımlaşma kültürünü yaratmak için ilk adım olabilir.

Doğal “Yardımcıları” İşe Alın: Bazılarımızın doğasında başkalarına yardımcı olmak daha fazla vardır. Yardımcı olma duygusu güçlü insanları işe almak, onları kurum da sık sık yardımlarından dolayı takdir etmek ve davranışlarını örnek olarak göstermek, yardımlaşma kültürünün yerleşmesine yardımcı olabilir. Ayrıca bu insanlara özel ünvanlar verebilir ve çok önemli bir değer olan yardımseverliği kariyerdeki başarı için kritik bir unsur olarak tanımlayabilirsiniz.

Başarısızlık Durumunda “Yardım Arama” Performansını Araştırın: İnovatif projelerin başarsız olması gayet doğaldır. Ama eğer bu başarsızlık proje yöneticilerinin gerektiği zaman yardım istememesinden veya yardım istenenlerin gereken desteği vermemesinden kaynaklanıyorsa bunu mutlaka ortaya çıkarmalısınız. Başarısız inovasyon projelerinden sonra yapılacak “otopsi” çalışmalarında, yardımlaşma performansını araştırın ve bir daha ki projede benzer sorunların yaşanmaması için önlemler alın.

Değerleriniz Arasına “Diğerlerin Başarılı Olmasını Sağlayın” İlkesini Katın: Şirket değerlerinin arasında yardımseverliği katmak çok önemlidir. Özellikle işe yeni başlayanların bu normların önemini anlamasını sağlayın. Yardımlaşmanın üretken bir etkinlik olarak görülmesini, yardım etmenin ve istemenin, bir zayıflık damgası değil, istenen bir davranış olarak görülmesini teşvik edin.

Bir Cevap Yazın