+905325441237
bora@ozkent.co

İNOVASYON ASİT TESTİ [OLD]

Geleceği Kavrayın, Dönüşümü Yönetin, Sınırlarınızı Yıkın, Haddinizi Aşın!

Müşterinin Problemi ya da İhtiyacı

 • Müşterimin çözülmemiş bir problemini ya da karşılanmamış bir ihtiyacını keşfettim mi?
 • Problemi tam ve doğru olarak anladım ve tanımladım mı?
 • Piyasadaki mevcut ürün/hizmetler ya da uyduruk çözümler müşterinin problemini yeterince iyi çözmüyorlar mı? Bunu ispatlayabilir misiniz?
 • Bu problem/ihtiyaç gerçekten var mı, bu konuda yeterli kanıtlara sahip miyim?
 • Müşteri problemin/ihtiyacın farkında mı, problem onun için problem ne kadar önemli ve acil?
 • Yeterince sayıda insan bu problemden mustarip mi, bu potansiyel müşterilere erişmem mümkün mü?

Çözüm:

 • Benim çözümüm müşterinin problemini çözüyor mu?
 • Çözümüm müşterinin kullanageldiği mevcut ürünler/hizmetlere göre açık bir avantaj sunuyor mu?
 • Müşteriler benim çözümümü satın alır ve kullanırlar mı? Bu konuda yeterli kanıtlara sahip miyim?
 • Çözümün satın alınması/kullanılması durumunda ben amaçlarıma (kar, verimlilik, beğenilme vb.) erişir miyim?
 • Çözümüm teknolojik olarak mümkün mü, tasarlanabilir mi, onu mümkün kılacak destekleyici teknolojiler hazırlarlar mı?

Kurumsal Uyum:

 • Fikir kurumun öncelikleri, stratejileri ve politikaları ile güçlü bir ilişkiye sahip mi?
 • Fikir kurumun halen aktif olduğu pazarlara yönelik mi, kurumun markalarıyla uyumlu mu, mevcut ürün gamında yer alabilir mi?
 • Fikir kurumda çok sayıda birimin aktif katılımını gerektiriyor mu? Bu birimlerin fikre olası yaklaşımları nasıl olur?
 • Fikrin uygulamaya alınması için gerekli bütçeye erişim mümkün mü? Ne zaman ve nasıl?
 • Fikrin hayata geçirilmesi için gerekli organizasyonel altyapı ve insan kaynakları mevcut mu? Güçlü bir fikir takımı oluşturulmuş durumda mı?

Ekosistem:

 • Regülasyonlar, teknoloji, toplumun sosyo-kültürel yapısı gibi alanlardaki eğilimler fikrimi destekliyorlar mı?
 • Ekonomik ortam, bireylerin satın alma gücü, finansal kaynaklara erişim gibi konuların fikrimin üzerindeki etkisi ne olur?
 • Endüstri paydaşlarını oluşturan rakiplerin, tedarikçilerin ya da ikame ürün sağlayıcılarının tutumu nedir?
 • Pazarın geleceği nasıl görülüyor? Müşterilerin benim ürünümü kullanmak için katlanacakları değişim maliyetleri nedir? Pazar büyüklüğünün ne yönde hareket etmesi bekleniyor?