İNOVASYON ASİT TESTİ

Müşterinin Problemi ya da İhtiyacı

  • Müşterimin çözülmemiş bir problemini ya da karşılanmamış bir ihtiyacını keşfettim mi?
  • Problemi tam ve doğru olarak anladım ve tanımladım mı?
  • Piyasadaki mevcut ürün/hizmetler ya da uyduruk çözümler müşterinin problemini yeterince iyi çözmüyorlar mı? Bunu ispatlayabilir misiniz?
  • Bu problem/ihtiyaç gerçekten var mı, bu konuda yeterli kanıtlara sahip miyim?
  • Müşteri problemin/ihtiyacın farkında mı, problem onun için problem ne kadar önemli ve acil?
  • Yeterince sayıda insan bu problemden mustarip mi, bu potansiyel müşterilere erişmem mümkün mü?

Çözüm:

  • Benim çözümüm müşterinin problemini çözüyor mu?
  • Çözümüm müşterinin kullanageldiği mevcut ürünler/hizmetlere göre açık bir avantaj sunuyor mu?
  • Müşteriler benim çözümümü satın alır ve kullanırlar mı? Bu konuda yeterli kanıtlara sahip miyim?
  • Çözümün satın alınması/kullanılması durumunda ben amaçlarıma (kar, verimlilik, beğenilme vb.) erişir miyim?
  • Çözümüm teknolojik olarak mümkün mü, tasarlanabilir mi, onu mümkün kılacak destekleyici teknolojiler hazırlarlar mı?

Kurumsal Uyum:

  • Fikir kurumun öncelikleri, stratejileri ve politikaları ile güçlü bir ilişkiye sahip mi?
  • Fikir kurumun halen aktif olduğu pazarlara yönelik mi, kurumun markalarıyla uyumlu mu, mevcut ürün gamında yer alabilir mi?
  • Fikir kurumda çok sayıda birimin aktif katılımını gerektiriyor mu? Bu birimlerin fikre olası yaklaşımları nasıl olur?
  • Fikrin uygulamaya alınması için gerekli bütçeye erişim mümkün mü? Ne zaman ve nasıl?
  • Fikrin hayata geçirilmesi için gerekli organizasyonel altyapı ve insan kaynakları mevcut mu? Güçlü bir fikir takımı oluşturulmuş durumda mı?

Ekosistem:

  • Regülasyonlar, teknoloji, toplumun sosyo-kültürel yapısı gibi alanlardaki eğilimler fikrimi destekliyorlar mı?
  • Ekonomik ortam, bireylerin satın alma gücü, finansal kaynaklara erişim gibi konuların fikrimin üzerindeki etkisi ne olur?
  • Endüstri paydaşlarını oluşturan rakiplerin, tedarikçilerin ya da ikame ürün sağlayıcılarının tutumu nedir?
  • Pazarın geleceği nasıl görülüyor? Müşterilerin benim ürünümü kullanmak için katlanacakları değişim maliyetleri nedir? Pazar büyüklüğünün ne yönde hareket etmesi bekleniyor?