+905325441237
bora@ozkent.co

21. Yüzyılda Liderlik

Geleceği Kavrayın, Dönüşümü Yönetin, Sınırlarınızı Yıkın, Haddinizi Aşın!

Geçen yüzyılın liderlik öğretilerinin bugün için neredeyse hiç geçerliliği yok. Artık yön gösteren değil, çalışanların doğru yönü bulmaları için onlara ortam sağlayan liderlere ihtiyaç var. Teknoloji, müşteri beklentileri ve sosyal eğilimlerin yarattığı büyük belirsizlik ortamında, her sorunun cevabını bilen karizmatik liderler değil, örgütlerini öğrenmeye, denemeye, girişmeye ve değiştirmeye odaklayabilen öncüler arıyoruz. Özkent liderlik konuşmaları ile 21. yüzyılın liderlik gereksinimlerini ortaya koyuyor, liderlere ve lider adaylarına somut değişim yolları öneriyor.

Kurucu Ruhu Geri Çağırmak: Şirketler büyüdükçe kuruldukları o ilk günlerdeki hızlarından, verimliliklerinden, üretkenliklerinden, müşteriye yakınlıklarından ve her kuruşu dikkatle harcayan esnaf zihniyetlerinden kaybediyorlar. Bu kayıplar hem onların büyüme hızını yavaşlatıyor, hem dış dünyadaki değişimlere ayak uydurma yeteneklerini azaltıyor, hem de inovasyon güçlerini köreltiyor. Konuşma bu fenomeni anlatıp, kurucu mentaliteyi tekrar canlandırmak için üst yönetimden çalışan seviyesine kadar her alanda neler yapılması gerektiği üzerinde duruyor.

Anlamın Lideri Olmak: Yeni kuşak müşteriler de, çalışanlar da birlikte iş yaptıkları kurumların dünyaya, çevreye ve insanlığa fayda katmasını ve değer yaratmasını istiyorlar. Tüketicilerin ve çalışanların şirketlerin ne ürettiği ile değil, niye bunu yaptığı ile daha çok ilgilendiği bir dünyada liderlere yepyeni roller düşüyor. Artık şirketlerin başarıları sadece ciroları, karlılıkları ve verimlikleri ile değil, insanlığa katkıları ile de ölçülüyor.

Çevik Liderlik: Belirsizliklerle dolu günümüz iş dünyasında şirketlerin Scrum ve Agile gibi çevik yönetim ilkelerini kullanmaları, bunları tüm yöneticilik ve liderlik uygulamalarına entegre etmeleri çok önemli. Ancak çevik yönetim yöneticilerin alışkın oldukları iş yapma alışkanlıklarına ve yıllar içinde geliştirdikleri tavırlara çok aykırı. Konuşma önce çevik yönetimin günümüz koşullarında ne kadar önemli olduğunun üzerinde duruyor daha sonra ise yöneticilerin çevik yönetim ilkelerini işlerine nasıl uyarlayabileceklerinin ve kendilerini nasıl değiştirebileceklerinin üzerinde duruyor.

Oyun Değiştirici Liderlik: Çoğu liderlik ve yöneticilik eğitiminin üzerinde durduğu temel konu mevcut oyundaki başarının yöntemleridir. Oysa dünyada değişimin çok hızlandığı günümüzde mevcut oyunların geçerliliği tamamen ortadan kalıyor olabilir. Bu seminer liderlerin kurumlarını yepyeni iş modellerini uygulayabilen, değişime ve denemeye açık oyun değiştirici yapılara nasıl dönüştüreceklerinin üzerinde duruyor.

Bora Özkent’in Konuşmacı Ajansı ile Temasa Geçmek İçin: Mirador Speaker Agency