+905325441237
bora@ozkent.co

Pazarlama ile Bilgi Sistemleri Neden Birleşmelidir?

(Okuma Süresi: 2 Dakika)

Collaborationİnovasyon ve müşteri deneyimi yönetimi danışmanlığı verdiğim kuruluşlarda bilgi sistemleri departmanlarının (BS) yenilikçiliğin ve emsalsiz müşteri deneyimleri yaratmanın önündeki en büyük engel olarak gösterildiğini sık sık gözlemliyorum.

BS’lerin, kaynak kıtlığı, iş ve pazar gerçeklerine uzaklıkları, önceliklerinin pazarlama ve müşteri deneyimi alanlarıyla hiç ilgili olmaması ve hantal talep yönetimi (demand management) süreçleri gibi nedenlerle kurumların inovasyon ve müşteri deneyimi yönetimi çabalarına ket vurduğu sık sık dile getiriliyor.

Ayrıca BS departmanlarının geleneksel proje yönetimi metodolojilerine sadık kalmaları da kurumların inovasyon ve müşteri deneyimi çabalarını yavaşlatıyor.

Geleneksel proje yönetimi uygulamalarında yenilikçi bir fikrin en baştan doğru olarak tanımlanması ve daha sonra yazılımın ilk adımdaki tanımlamalara uygun olarak tasarlanması arzulanır. Oysa inovatif bir fikir ilk başta oldukça büyük belirsizlikler içerir ve hızlı deneme-yanılma-öğrenme-geliştirme çemberleriyle geliştirilmesi gerekir. Bu nedenle başarılı girişimciler Agile Development (Çevik Geliştirme) metodolojisini geleneksel proje yönetimi metodolojilerine tercih ederler. Kurumsal BS yapıları ise ne yazık ki bir kısmı haklı bir kısmı ise anlamsız çeşitli nedenlerle Agile Development yöntemlerini uygulamaya karşı çıkıyorlar.

Tabii meselenin bir diğer yüzü var. Geleneksel pazarlama profesyonellerinin BS kavramlarına, araçlarına ve metodolijilerine uzak olmaları da ayrı bir sorun.

Bugün başarılı pazarlamacılar için büyük veri yönetimi, bulut işlem ve sosyal medya gibi BS kavramlarını anlamak ve bunları müşteri iç görüleri geliştirmek, inovatif değer önerileri tasarlamak gibi alanlara taşımak kritik önem taşıyor. Oysa tanıdığım pek çok pazarlama profesyoneli BS kavramlarını, eğilimlerini, araçlarını ve teknolojilerini pazarlamaya uygulamak bir yana dursun, bunların pazarlama için ne anlama geldiğini kavramaktan bile uzaktalar.

Pazarlamacıların BS konusundaki bilgisizliği hem iyi fikirler geliştirmelerini, hem de fikirlerini hayata geçirmek yolunda BS departmanları ile güçlü işbirlikleri kurmalarını neredeyse imkansız hale getiriyor.

Peki pazarlama ve BS arasında yukarıda çeşitli yönleri ile açıklanan kopuklukları aşmanın nasıl çareleri olabilir? Bu ayın Harvard Business Review dergisi işte bu sorunun yanıtını aramış bir seri yazı ile.

“Yeni Kuralları ile PAZARLAMA” başlığı altında toplanan çok sayıda makale, dijitalleşme ve girişimciliğin bu kadar önem kazandığı dünyamızda pazarlama yapılarının nasıl değişmesi gerektiğini ve BS ile nasıl entegre edilebileceklerini harika örnekler ve araştırma sonuçları ile anlatıyor. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim.

Ben de bir sonraki yazımda kendi tecrübe ve araştırmalarıma dayalı önerilerimi getirmeye çalışacağım. Görüşmek üzere.

Bir Cevap Yazın