+905325441237
bora@ozkent.co

Pozitif Bir Gelecek Tanıma Sahip Olmanın Gücü

(Okuma Süresi: 3 Dakika)

vision-mission-bannerİnsanlar gelecek hakkında düşünürken onları olumlu ya da olumsuz şeylerin beklediğini öngörebilirler. Gelecek hakkında kimimiz karamsar, kimimiz ise iyimserizdir.

Gelecek hakkında düşünmenin bir diğer eksenini ise, onun neye benzeyeceğini bilip bilmemekten geçer. Bazılarımız geleceğin neye benzeyeceği ve bizim onun içinde nasıl bir yer alacağımız konusunda neredeyse kesin denilebilecek bir tanıma sahibizdir. Diğerlerimiz için ise gelecek çok sayıda belirsizlik taşır ve tanımlanamazdır.

Bu iki ekseni bir matrisde bir araya getirirsek karşımıza şöyle bir şekil çıkar:

Geleceğe Bakış Açınız

matris

Gelin şimdi iki eksenli bu matrisde biri girişimcinin gelecekle ilgili takınabileceği dört tavrın girişimin başarısı üzerindeki etkisini inceleyelim.

Gelecek Belirsiz ve Olumsuzdur:

Bir girişimci gelecek hakkında olumsuz bir öngörüye sahipse ve onun neye benzeyeceği hakkında bir fikre sahip değilse “kesinlikle başarısız” olacaktır.

Bir diğer deyişle girişimcinin gelecek hakkındaki kehaneti kendisini gerçekleştirecek, daha iyi bir geleceğe inanmadığından ve geleceğin neye benzeyeceğini tanımlayamadığından yeterince çabalamayacak, doğru yatırımları yapmayacak, gerekli sabrı göstermeyecek tabii ki ve sonuçta başarısız olacaktır.

Gelecek Belirsiz ama Olumludur:

Bir girişimci gelecek hakkında olumlu bir öngörüye sahipse ama onun neye benzeyeceğini bilmiyorsa “çok yalpalayacaktır”.

Olumlu inancı onu çok çalışmaya teşvik edecek, bir çok şeyi yapmaya çalışacak ve değerli kaynaklarını muhtemelen yanlış yerlere harcayacaktır.

Bütün bu çabalarından bir şeyler öğrenen girişimciler başarılı olabilirler ama muhtemelen yalpalamalarından dolayı boşa harcadıkları kaynakları onları “vasat bir başarıya” sürükleyecek ya da çok vakit kaybetmelerine neden olacaktır.

Gelecek Tanımlı Ama Olumsuz:

Girişimcinin gelecek hakkında olumsuz beklentileri varsa ve bu olumsuzluğun nasıl gerçekleşeceğini tam olarak tanımlayabiliyorsa gerekli önlemleri alacak ve “tedbirli” davranacaktır.

Bu tür davranışlar özellikle kriz dönemlerinde çok işe yarar ve girişimciyi batmaktan kurtarabilirler. Öte yandan gelecek hakkında olumsuz beklentilere sahip olmak, girişimcinin risk almasını ve işi büyütmesini engelleyecektir.

Gelecek Tanımlı ve Olumlu:

En başarılı girişimcilerin geleceğe bakışları olumludur. Geleceğe uzanan yolda bazı zig zaglar olsa da, önlerindeki günlerin önemli fırsatlar barındırdığına inanırlar.

En başarılı girişimcilerin diğer güçlü yanı ise geleceğin neye benzeyeceğini zihinlerinde son derece net ve detaylı bir şekilde tanımlamaları, tüm çalışmalarını tasarladıkları bu geleceğe ulaşmak için odaklamalarıdır.

Gelecek hakkında olumlu inancı olan ve nasıl bir geleceğin onları beklediğini tanımlayabilen girişimciler her yatırımlarında, her faaliyetlerinde, kurdukları her ilişkide uzun vadeli düşünmeyi ve adım adım hedeflerine yürümeyi başarırlar.

Ne Yapmanız Lazım?

Öncelikle gelecekle ilgili olumlu bir bakış açısını benimsemeniz kritiktir.

Aslında tüm ekonomik ve sosyal veriler Dünya’nın hep ileriye doğru gittiğini, uzun vadede ekonominin daima büyüdüğünü ve insanların gittikçe daha fazla refaha ulaştığını zaten ispatlıyor. Bakmayın siz nostalji hayranlarına, hemen hemen her alanda bugün dünden, gelecek ise bugünden daha iyidir.

İkinci yapmanız gereken ise gelecekte dünyanın, sektörünüzün ve işinizin neye benzeyeceği konusunda öngörüler geliştirmektir. Teknolojinin, demografik gelişmelerin ve müşteri beklentilerindeki değişimin işinizi nasıl etkileyeceğini, ne gibi fırsat ve tehditler yaratacağını düzenli olarak incelemek her girişimcinin vazgeçilmez bir aktivite olmalıdır.

Başarılı girişimciler dışarıdaki dünyanın işleri üzerindeki etkilerini inceledikleri kadar, bu etkiler ışığında işlerini nasıl bir yapıya kavuşturmaları gerektiğini tanımlamak konusunda da başarılıdırlar. Bir bakıma bu tür girişimciler “geleceği tasarlarlar” demek mümkündür. Başarılı girişimciler geleceği zihinleride tasarlayıp gün be gün girişimlerini tasarladıkları o geleceğe taşırlar.

Abraham Lincoln’un söylediği gibi: “Geleceği tahmin etmenin en kolay yolu onu yaratmaktır.”

Yazar: Bora Özkent

Bir cevap

  1. Hacer Itır Övül dedi ki:

    Çok güzel bir yazı..Hem özet hem de çok net..

Bir Cevap Yazın